วิธีติดตั้ง Script IQ Option

1.png

เงื่อนไข Scripts_V1.0

1. STO เงื่อนไข BUY เมื่อ เส้น %K (ฟ้า) สูงกว่า เส้น %D (แดง) และ เส้น %D อยู่ต่ำกว่า Oversold 20

            เงื่อนไข SELL เมื่อ เส้น %K (ฟ้า) ต่ำกว่า เส้น %D (แดง) และ เส้น %D อยู่สูงกว่า Overbought 80

2. CCI เงื่อนไข BUY เมื่อ เส้นค่าเฉลี่ย CCI (ฟ้า) อยู่ต่ำกว่า Oversold -100

           เงื่อนไข SELL เมื่อ เส้นค่าเฉลี่ย CCI (ฟ้า) อยู่สูงกว่า Overbought 100

3. FCB เงื่อนไข BUY เมื่อ ราคาปิดอยู่ต่ำกว่าเส้น FCB สีแดง และราคาเปิดอยู่สูงกว่าเส้น FCB สีแดง

            เงื่อนไข SELL เมื่อ ราคาปิดอยู่สูงกว่าเส้น FCB สีเขียว และราคาเปิดอยู่ต่ำกว่าเส้น FCB สีเขียว

4. IMI เงื่อนไข BUY เมื่อ เส้น IMI (เหลือง) อยู่ต่ำกว่า Oversold 30

          เงื่อนไข SELL เมื่อ เส้น IMI (เหลือง) อยู่สูงกว่า Overbought 70

5. BB เงื่อนไข BUY เมื่อ ราคาปิดอยู่ต่ำกว่า เส้น BB ล่าง

          เงื่อนไข SELL เมื่อ ราคาปิดอยู่สูงกว่า เส้น BB บน

6. MA เงื่อนไข BUY เมื่อ ราคาปิดอยู่สูงกว่า เส้น MA

          เงื่อนไข SELL เมื่อ ราคาปิดอยู่ต่ำกว่า เส้น MA