top of page

กรณีเมื่อลบบัญชีของท่านแล้ว ท่านสามารถใช้ข้อมูลต่างๆ ในการสมัครใหม่ได้ดังนี้

การลบบัญชีมีผลทันทีไม่ต้องรอ

- อีเมล์ : ของเดิมใช้ไม่ได้แล้ว ต้องเปลี่ยนใหม่ที่ยังไม่เคยใช้สมัครเท่านั้น

- เบอร์โทร : ต้องใช้เบอร์โทรใหม่ (ของใครก็ได้)

- บัตรประชาชน : ใช้บัตรเดิมในการยืนยันตัวตนได้

- บัญชีธนาคาร : ใช้บัญชีธนาคารเดิมในการฝาก-ถอนได้

หากต้องการใช้บอทฟรี กรุณาอย่าสมัครด้วยตนเอง กรุณาสอบถามแอดมิน

1. เข้าเว็บ https://iqoption.com/th และลอคอินบัญชีที่ต้องการลบ ให้เรียบร้อย

จากนั้นคลิกที่เมนู "ข้อมูลส่วนตัว"

BlockAccount1.png

2. เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บดังรูปด้านล่าง ให้คลิกเมนู "การตั้งค่าบัญชี"

BlockAccount2.png

3. ให้เลื่อนหน้าเว็บลงมาด้านล่างสุด จะพบปุ่ม "การขอลบจ้อมูล" ให้คลิกได้เลย

BlockAccount3.png

4. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างยืนยันการปิดบัญชี ให้คลิกปุ่ม "ยืนยัน" ก็จะเสร็จสิ้นการปิดบัญชี ซึ่งมีผลทันทีไม่ต้องรออะไรแล้วครับ

BlockAccount34.png
bottom of page