1. เมนู "หน้าหลัก"

1.png

1. เมนู "หน้าหลัก"

2. เมนู "เวลาเทรด, เวลาทำงาน"

3. เมนู "การเงิน, ระบบเทรด"

4. เมนู "อินดิเคเตอร์"

5. เมนู "ข่าว"

6. เมนู "อัพเดท, รีเซ็ต, สำรองข้อมูล"

7. ปุ่มแสดงอีเมล์ และรหัสผ่าน

8. ช่องใส่อีเมล์ บัญชีไอคิวออพชั่น

9. ช่องใส่รหัสผ่าน บัญชีไอคิวออพชั่น

10. ปุ่มบันทึกอีเมล์และรหัสผ่าน

11. ปุ่มเข้าสู่ระบบไอคิวออพชั่น

12. ปุ่มเลือกบัญชีเงินทุน

      (PRACTICE = เดโม่, REAL = เงินจริง)

13. จำนวนเงินทุนที่มีอยู่ในบัญชี

14. ปุ่มเลือกประเภทออพชั่น

15. ปุ่มเลือกคู่เงินทั้งหมดที่แสดงอยู่

16. ปุ่มเคลียร์ (ไม่เลือก) คู่เงินทั้งหมด

17. แสดงคู่เงินที่บอทกำลังค้นหาสัญญาณเปิดออเดอร์

18. ตารางแสดงคู่เงินที่บอทสามารถเทรดได้

      สามารถกดที่ชื่อคู่เงินเพื่อเปิด-ปิดได้

      สีเขียวคือเปิดใช้งาน, ไม่มีสีคือปิดใช้งาน

19. แสดงผลกำไร-ขาดทุน รวมทั้งหมด

20. แสดงจำนวนเงินที่บอทกำลังใช้เทรดอยู่

21. แสดงจำนวนรอบที่ชนะ

22. แสดงจำนวนรอบที่แพ้

23. แสดงจำนวนรอบมาติงเกลปัจจุบัน

24. แสดงจำนวนรอบที่แพ้ติดกัน (เริ่มใหม่เมื่อชนะ)

25. แสดงจำนวนรอบที่บอทเปิดออเดอร์ทั้งหมด

26. ปุ่มเปิดเว็บไซต์แนะนำการเทรดตามซิกแนล

27. แสดงระบบเทรดที่กำลังใช้งานอยู่

28. แสดงอินดิเคเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่

29. แสดงระบบอินดิเคอร์ที่กำลังใช้งานอยู่

30. แสดงสถานะที่บอทกำลังทำงาน

31. ปุ่มเริ่มทำงาน

32. ปุ่มหยุดทำงานชั่วคราว

33. ปุ่มรีเซ็ตค่า ผลต่างๆ ให้เป็น 0 (ใช้กับข้อ 20-26)

34. แสดงเวอร์ชั่นบอทที่กำลังใช้งาน

35. ปุ่มเปิดคู่มือการใช้งานเฉพาะหน้าเมนูนั้นๆ

36. ปุ่มย่อหน้าต่างบอท

37. ปุ่มปิดบอท (ต้องกดปุ่ม STOP ก่อนและบอทต้อง หยุดทำงานแล้ว)
2. เมนู "เวลาเทรด, เวลาทำงาน"

2.png

1. ปุ่มสแกนวินาที ที่จะให้เปิดออเดอร์ได้
    0 - 59 หมายถึง เปิดออเดอร์ได้ทุกเวลา

2. วินาทีที่เริ่มเปิดออเดอร์ได้

3. วินาทีที่หยุดเปิดออเดอร์

4. ปุ่มเปิดการตั้งค่ารีโหลดคู่เงิน

5. ตั้งค่าเป็นนาทีที่จะให้บอทรีโหลดคู่เงิน

6. ปุ่มเปิดตั้งเวลาเริ่ม-หยุดทำงานของบอท

7. ชม:นาที:วินาที เวลาเริ่มทำงาน

8. ชม:นาที:วินาที เวลาหยุดทำงาน

9. ปุ่มใช้งานฟังก์ชั่นหยุดทำงานเมื่อได้กำไร

10. เป้าหมายกำไร

11. ปุ่มใช้งานฟังก์ชั่นหยุดทำงานเมื่อขาดทุน

12. เป้าหมายขาดทุน

13. ปุ่มเปิดการใช้งาน ไลน์แจ้งเตือน ดูวิธีใช้งาน

14. ช่องใส่ Token (โทเคน)

15. ปุ่มทดสอบ (เมื่อกดแล้วบอทจะแจ้งเตือนไปที่ไลน์)

16. ปุ่มเปิดการแจ้งเตือนเมื่อบอทเริ่มและจบการทำงาน

17. ปุ่มเปิดการแจ้งเตือนเมื่อบอทเปิดออเดอร์ (เทรด)

18. ปุ่มเปิดการแจ้งเตือนเมื่อรู้ผล แพ้ - ชนะ แล้ว
3. เมนู "การเงิน, ระบบเทรด"

3.png

1. จำนวนเงินที่ใช้เทรดไม้แรก (ใช้เพื่อคำนวนต้นทุน)

2. เวลาซื้อ หรือ สัญญาซื้อขายที่จะปิดออเดอร์ตามเวลา

3. ยกเลิกการใช้มาติงเกล หรือเดินเงินแบบเสมอ

4. เปิด - เทรดมาติงเกลที่คู่เงินเดิมไปจนกว่าจะชนะ

     ปิด - เทรดมาติงเกลที่คู่เงินอื่นๆ ด้วย

5. เปิด - เทรดมาติงเกลทันทีโดยไม่รอสัญญาณ

     ปิด - เทรดมาติงเกลเมื่อมีสัญญาณเท่านั้น

6. มาติงเกลแบบทบเงินเมื่อแพ้

7. ตั้งจำนวนรอบมาติงเกลสูงสุด

8. จำนวนที่ใช้คูณกับจำนวนเงินที่ใช้เทรดไม้แรกหรือไม้ก่อนหน้า

9. จำนวนเงินทุนทั้งหมดเมื่อรวมมาติงเกลทุกไม้แล้ว

10. มาติงเกลแบบทบเงินเมื่อชนะ

11. ตั้งจำนวนรอบมาติงเกลสูงสุด

12. จำนวนที่ใช้คูณกับจำนวนเงินที่ใช้เทรดไม้แรกหรือไม้ก่อนหน้า

13. จำนวนเงินทุนทั้งหมดเมื่อรวมมาติงเกลทุกไม้แล้ว

14. มาติงเกลแบบทบเงินทั้ง 2 ทาง แต่เมื่อทบแบบ Loss จนชนะแล้ว จะไม่นับไม้ทบแบบ Win ต่อ เพื่อป้องกันการวนลูปไม่รู้จบ

15. มาติงเกลแบบ Optimus ใช้ 5 นาที ใน 1 รอบเทรด ซึ่งจะแก้ไม้ได้มากสุด 4 ครั้ง ใน 1 รอบเทรด

16. ตั้งจำนวนแก้ไม้สูงสุดใน 1 รอบ

17. จำนวนที่ใช้คูณกับจำนวนเงินที่ใช้เทรดตั้งแต่ไม้ 2-5 ในรอบเดียวกัน

18. จำนวนเงินทุนขั้นต่ำที่ควรใช้ ซึ่งคำนวนมาจาก "จำนวน", "ตัวคูณ(X)", "ครั้ง"

19. ปุ่มเปิด-ปิดการคำนวณจำนวนเงินเทรดอัตโนมัติ

    - ปิด = บอทจะใช้ จำนวนเงิน ที่ตั้งค่าไว้ เท่านั้น

    - เปิด = บอทจะคำนวณ จำนวนเงิน ให้อัตโนมัติ

                จากต้นทุน, เป้าหมาย, %Risk

20. เปอร์เซนความเสี่ยง ยิ่งเลขมาก ยิ่งเสี่ยงมาก ใช้ในการคำนวนให้กับจำนวนเงินเทรดอัตโนมัติ
4. เมนู "อินดิเคเตอร์"

4.0.png

1. ปุ่มปิด-เปิดการใช้งานเส้นเทรนด์ใหญ่ควบคู่กับ Indi ที่เลือกใช้

2. ชนิดของ MA เช่น SMA, EMA, WMA

3. Period หรือ ระยะเวลา ของ MA ดังกล่าว

4. เวลาต่อ 1 แท่งเทียน (เช่น 1m = แท่งละ 1 นาที)

5. ระบบที่สัมพันธ์กับอินดิเคเตอร์

    Follow = เทรดตามเทรนเมื่อเกิดสัญญาณ
    Reverse = เทรดที่จุดกลับตัวเมื่อเกิดสัญญาณ

6. ปุ่มใช้งานการเปลี่ยนระบบโดยอัตโนมัติ เช่น จาก Follow เป็น Reverse เมื่อเทรดแพ้ติดกัน ? ครั้ง

7. จำนวนแพ้ติดกัน ที่จะทำให้การเปลี่ยนระบบทำงาน

4.1.png

1. ชุดอินดี้ที่ใช้ RSI กับ CCI ร่วมกัน

2. RSI : Period หรือ ระยะเวลา 14

3. RSI : Overbought หรือ ซื้อมากกว่า 70 ขึ้นไป

4. RSI : Oversold หรือ ขายมากกว่า 30 ลงไป

5. CCI : Period หรือ ระยะเวลา 14

6. CCI : Overbought หรือ ซื้อมากกว่า 100 ขึ้นไป

7. CCI : Oversold หรือ ขายมากกว่า -100 ลงไป

ดูวิธีใช้

4.2.png

1. ชุดอินดี้ที่ใช้ MA 3 เส้น

2. เส้น MA เร็ว ดีฟอลต์คือ WMA

3. Period หรือ ระยะเวลา 4

4. เส้น MA กลาง ดีฟอลต์คือ SMA

5. Period หรือ ระยะเวลา 4

6. เส้น MA ช้า ดีฟอลต์คือ EMA

7. Period หรือ ระยะเวลา 30

ดูวิธีใช้

4.2.2.png

1. ชุดอินดี้ที่ใช้ MA 3 เส้น 

2. ปุ่มใช้งาน MA 3 เส้น แบบใหม่

3. เส้น MA เร็ว ดีฟอลต์คือ EMA

4. Period หรือ ระยะเวลา 6

5. เส้น MA กลาง ดีฟอลต์คือ EMA

6. Period หรือ ระยะเวลา 14

7. เส้น MA ช้า ดีฟอลต์คือ EMA

8. Period หรือ ระยะเวลา 26

ดูวิธีใช้

4.3.png

1. สีของแท่งเทียน

2. ใช้การเช็คสีแท่งเทียนก่อนหน้า เช่น ถ้าตั้งค่าเป็น 2 แท่ง เมื่อเกิดแท่ง แดง แดง จะเปิดออเดอร์ Higher เมื่อใช้ระบบ Reverse และจะเปิดออเดอร์ Lower เมื่อใช้ระบบ Follow

ดูวิธีใช้

4.4.png

1. ชุดอินดี้ที่ใช้ AO ค้นหาจุดตัดกึ่งกลาง

2. Period หรือ ระยะเวลา 34 (ช้า)

3. Period หรือ ระยะเวลา 5 (เร็ว)

ดูวิธีใช้

4.5.png

1. ชุดอินดี้ที่ใช้ Stochastic Oscillator หาจุดกลับตัว

2. Period K หรือ ระยะเวลาเร็ว (5)

3. Smoothing หน่วยเพื่อถ่วงน้ำหนักสำหรับ %K (3)

4. Period D หรือ ระยะเวลาช้า (3)

5. เลขเปอเซนต์ที่ใช้ดูเส้น K และ D (OVB)

6. เลขเปอเซนต์ที่ใช้ดูเส้น K และ D (OVS)

ดูวิธีใช้
5. เมนู "ข่าว"

5.jpg

1. ปุ่มเปิด - ปิด การหลบข่าว (แนะนำให้ใช้)

2. จำนวนดาวที่ต้องการกรองเข้ามา ซึ่งดาวจะสื่อถึงความรุนแรงของข่าว (ข่าวจากเว็บ investing.com)

    1 ดาว = ความรุนแรงน้อย

    2 ดาว = ความรุนแรงปานกลาง

    3 ดาว = ความรุนแรงมาก

3. ช่วงเวลาที่จะหยุดเทรดเฉพาะคู่ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินที่ข่าวกำลังจะประกาศ

4. ช่วงเวลาที่จะหยุดเทรดเฉพาะคู่ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินที่ข่าวประกาศไปแล้ว

5. ตารางข่าวที่รอประกาศในแต่ละวัน โดยกรองจากจำนวนดาวแล้ว6. เมนู "อัพเดท, รีเซ็ต, สำรองข้อมูล"

6.1.jpg

1. ปุ่มอัพเดทบอท (กรุณาสำรองการตั้งค่าก่อนอัพเดท โดยไปที่แทบ "ข้อมูลสำรอง" > "ส่งออก")

2. ปุ่มรีเซ็ตหรือคืนค่าโรงงานให้กับบอท

3. หมายเลขไลเซนส์ เฉพาะผู้ใช้แบบโดเนทเท่านั้น

4. ปุ่มก๊อปปี้ไลเซนส์

5. ข้อมูลเวอร์ชั่นและรายละเอียดการอัพเดทบอท

6.2.jpg

1. ปุ่มส่งออก หรือ บันทึกไฟล์พรีเซ็ต การตั้งค่าในบอท

2. ปุ่มนำเข้า หรือ อัพโหลดไฟล์พรีเซ็ต การตั้งค่า

3. ปุ่มดูสถิติการเทรด เป็นไฟล์ .CSV
แนะนำวิธีใช้งานอินดิเคเตอร์
 

Follow = เทรดตามเทรนเมื่อเกิดสัญญาณ
Reverse = เทรดที่จุดกลับตัวเมื่อเกิดสัญญาณ

indi1.jpg

Indi1 : RSI+CCI (Reverse)

เงื่อนไขการเปิดออเดอร์ คือ Overbought Oversold ของ RSI และ CCI เช่น 


เทรด
Lower ลง

เมื่อ CCI วิ่งขึ้นสูงกว่า 100 
และ RSI วิ่งขึ้นสูงกว่า 70
(ตามภาพฝั่งบน)


เทรด
Higher ขึ้น

เมื่อ CCI วิ่งลงต่ำกว่า -100 
และ RSI วิ่งลงต่ำกว่า 30
(ตามภาพฝั่งล่าง)
ข้อดี = ใช้ได้ดีกับกราฟไซด์เวย์ และเป็นเทรนด์ขนาด
           ปานกลาง

ข้อเสีย = ใช้ไม่ดีกับกราฟเป็นเทรนด์ยาวๆ ไหลๆ

indi2.jpg

Indi2 : MA (Follow)

เงื่อนไขการเปิดออเดอร์ คือ MA 3 เส้น เช่น 

ถ้า เส้นเหลือง คือ WMA : 4
     เส้นฟ้า คือ SMA : 4
     เส้นม่วง คือ EMA : 30


เทรด
Lower ลง

เมื่อ เส้นเหลืองต่ำกว่าเส้นฟ้าและเส้นฟ้าต่ำกว่าเส้นม่วง
(ตามภาพฝั่งบน)

เทรด
Higher ขึ้น

เมื่อ เส้นเหลืองสูงกว่าเส้นฟ้าและเส้นฟ้าสูงกว่าเส้นม่วง
(ตามภาพฝั่งล่าง)
ข้อดี = ใช้ได้ดีมากกับกราฟที่เป็นเทรนด์ยาวๆ ไหลๆ
           เรื่อยๆ ไม่รุนแรง

ข้อเสีย = ใช้ไม่ดีกับกราฟเป็นไซด์เวย์เล็กๆ และโวลุ่ม
              น้อย มีโดจิเยอะ

indi2-2.jpg

Indi2 : MA (Follow) NEW

เงื่อนไขการเปิดออเดอร์ คือ MA 3 เส้น เช่น 

ถ้า เส้นฟ้า คือ EMA : 6, เส้นเหลือง คือ EMA : 14
     เส้นแดง คือ EMA : 26
     แท่งเทียน 15 วินาที   เทรดที่ 1 นาที

เทรด
Lower ลง

1. MA 3 เส้นเรียงตัว ฟ้า เหลือง แดง จากบนลงล่าง 
2. แท่งเทียนก่อนหน้าต้องเป็นสีแดงและปิดใต้เส้นแดง
3. แท่งเทียนคอนเฟิร์ม จะต้องปิดเป็นสีแดง
4. เปิดออเดอร์เมื่อเกิดแท่งใหม่ทันที
(ตามภาพฝั่งบน)

เทรด
Higher ขึ้น

1. MA 3 เส้นเรียงตัว ฟ้า เหลือง แดง จากล่างขึ้นบน 

2. แท่งเทียนก่อนหน้าต้องเป็นสีเขียวและปิดบนเส้นแดง      3. แท่งเทียนคอนเฟิร์ม จะต้องปิดเป็นสีเขียว  
4. เปิดออเดอร์เมื่อเกิดแท่งใหม่ทันที
(ตามภาพฝั่งล่าง)


ข้อดี = ใช้ได้ดีมากกับกราฟที่เป็นเทรนด์ยาวๆ ไหลๆ เรื่อยๆ
           ไม่รุนแรง

ข้อเสีย = ใช้ไม่ดีกับกราฟเป็นไซด์เวย์เล็กๆ และโวลุ่มน้อย
              มีโดจิเยอะ

indi3.jpg

Indi3 : Candle Stick (Reverse)

เงื่อนไขการเปิดออเดอร์ คือ สีแทงเทียน เช่น 

ถ้า ตั้งค่าจำนวนเป็น 2 แท่ง


เทรด
Lower ลง

เมื่อ แท่งเทียนก่อนหน้านี้ 2 แท่ง เป็นสีเขียว
(ตามภาพฝั่งบน)

เทรด
Higher ขึ้น

เมื่อ แท่งเทียนก่อนหน้านี้ 2 แท่ง เป็นสีแดง
(ตามภาพฝั่งล่าง)
ข้อดี = ใช้ได้ดีกับกราฟไซด์เวย์ และเป็นเทรนด์ขนาด
           ปานกลาง


ข้อเสีย = ใช้ไม่ดีกับกราฟเป็นเทรนด์ยาวๆ ไหลๆ

indi4.jpg

Indi4 : AO (Follow)

เงื่อนไขการเปิดออเดอร์ คือ ค้นหาจุดตัดกึ่งกลางของ AO เช่น 

ถ้า ตั้งค่า ช้าเป็น 34 และ เร็วเป็น 5


เทรด
Lower ลง

เมื่อ มีแท่งเกิดที่จุดตัดกึ่งกลางของ AO ลงมาด้านล่าง
(ตามภาพฝั่งบน)

เทรด
Higher ขึ้น

เมื่อ มีแท่งเกิดที่จุดตัดกึ่งกลางของ AO ขึ้นไปด้านบน
(ตามภาพฝั่งล่าง)
ข้อดี = ใช้ได้ดีมากกับกราฟที่เป็นเทรนด์ยาวๆ ไหลๆ
           เรื่อยๆ ไม่รุนแรง


ข้อเสีย = ใช้ไม่ดีกับกราฟเป็นไซด์เวย์เล็กๆ และโวลุ่ม
              น้อย มีโดจิเยอะ

indi5.jpg

Indi5 : Stochastic Oscillator (Reverse)

เงื่อนไขการเปิดออเดอร์ คือ ค้นหาการตัดกันของเส้น %K (ฟ้า) และ เส้น %D(แดง) และใช้ OVB, OVS ด้วย


เทรด
Lower ลง

เมื่อ เส้น %K (ฟ้า) ตัด เส้น %D(แดง) ลง และ ทั้ง 2 เส้นอยู่สูงกว่าเส้น OVB (80)
(ตามภาพฝั่งบน)

เทรด
Higher ขึ้น

เมื่อ เส้น %K (ฟ้า) ตัด เส้น %D(แดง) ขึ้น และ ทั้ง 2 เส้นอยู่ต่ำกว่าเส้น OVS (20)
(ตามภาพฝั่งล่าง)
ข้อดี = ใช้ได้ดีกับกราฟไซด์เวย์ และเป็นเทรนด์ขนาด
           ปานกลาง


ข้อเสีย = ใช้ไม่ดีกับกราฟเป็นเทรนด์ยาวๆ ไหลๆ
วิธีดูออเดอร์ในไอคิวออพชั่น
 

ปกติบอทจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกราฟหรือคู่เงินของไอคิวออพชั่น หากต้องการดูเพื่อเทียบกัน จะต้องทำด้วยตัวเองดังต่อไปนี้

Look order1.jpg

สำหรับบัญชีไอคิวแบบเก่า

1. คลิกเพื่อเปิด TOTAL PORTFOLIO
2. คลิกที่คู่เงิน ที่บอทเปิดออเดอร์ไว้ แต่ยังไม่หมดเวลา
3. จะแสดงแทปใหม่และกราฟคู่เงินนั้นๆ

Look order2.jpg

สำหรับบัญชีไอคิวแบบใหม่

1. คลิกที่ลูกศรตรงมุมล่างขวาของไอคิวออพชั่น
2. คลิกที่คู่เงิน ที่บอทเปิดออเดอร์ไว้ แต่ยังไม่หมดเวลา
    จะแสดงแทปใหม่และกราฟคู่เงินนั้นๆ